Verwondering is de start van elk onderzoekend leren.

Vanuit de verwondering van elk kind over de wereld om zich heen, begeleiden wij onze kinderen in hun zoektocht en stimuleren we hun totale en maximale ontplooiing.

We willen via onze aanpak bijdragen bij de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en respectvolle burgers die hun plaats vinden in de maatschappij van morgen.

De grote principes van deze onderwijsvisie steunen op het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.