Waarom kiezen voor De Verwondering?

Het typische jaarklassensysteem laten we los. Wij begeleiden de kinderen vanuit hun mogelijkheden, talenten en interesses. We willen hen maximale kansen bieden om te leren op hun eigen manier en tempo. Hierbij streven we naar welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen en bij het team.

We willen komen tot een flexibele, leeftijddoorbrekende groepering waarbij het samenwerken wordt gestimuleerd en de zelfwerkzaamheid wordt verhoogd. Door deze werking worden talenten van klein en groot meer gezien, gewaardeerd en ingezet.

Met ons onderwijs streven we naar maximale ontplooiingskansen bij de kinderen. Naast de cognitieve leerdomeinen wordt ook op sociaal, emotioneel, lichamelijk en cultureel vlak aan de kinderen alle kansen gegeven om zich verder te ontwikkelen. Hierbij blijven we de leerplandoelen continu bewaken.

De leerkrachten zetten zich als team in om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. De essentie van team-teachen ligt in het samen plannen, het overleggen en het constant samenwerken in een open communicatie. Ideeën en vaardigheden worden voortdurend gedeeld.

Het bijzondere aan team-teachen is vooral dat de onderwijskwaliteit stijgt omdat de diversiteit tussen de leerkrachten positief wordt aangewend: hun sterke punten vormen samen een krachtige combinatie bij het lesgeven.

Door de kleinschaligheid van onze school heeft het team voortdurend zicht op het groei- en leerproces van de kinderen en kunnen ze die ook van heel nabij volgen, van de kleuterklas tot het einde van de basisschool.

Om ons onderwijs vorm te geven baseren we ons op het TOM-Project. TOM staat voor TeamOnderwijs op Maat. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die gericht is op de competenties die mensen in de toekomst nodig hebben in een zeer snel veranderende samenleving.

Onze visie is een ‘work in progress’. Het is zeker niet af, maar voortdurend in ontwikkeling.